Araştırma: 10 Kişiden Sadece 3’ü Tatile Gidebiliyor

Hayat pahalılığı ve geçim sorunu vatandaşlara tatili unutturdu. Yapılan bir araştırma, neredeyse her 10 bireyden 7’sinin tatil için bütçe ayıramadığını ortaya koydu.

Tüketici Birliği Federasyonu “Yaşasın Tatil” isimli kamuoyu araştırmasını yayınladı. 

Buna göre, vatandaşların yüzde 69.7’si tatile çıkmak için bütçesinin kâfi olmadığını belirtti.

Z neslinin yüzde 89’u tatile gidemiyor

Son bir yıl içinde tatile gidemeyenlerde en büyük pay da Z kuşağını ait. Genç nüfusu ifade eden Z kuşağının yüzde 89’u tatile gidemiyor.

Yapabilenler ne sıklıkla tatil yapıyor?

Sözcü‘nün haberine göre ankette “Ne sıklıkta tatilde gidersiniz?” sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 43.7’si son üç yıldır tatile gidemediği cevabını verirken, yüzde 37.6’sı yılda sadece bir kez tatile gittiğini, yüzde 15’i ise yılda 2-3 sefer tatile gittiği karşılığını verdi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süphan Nâsır ve Araştırma Vazifelisi Merve Kır tarafından yapılan ankette, hane halkı sayısının artmasıyla tatile gidememe oranlarının da arttığı görüldü. 

Buna rağmen, hane içinde çalışan kişi sayısı arttıkça tatile gitme oranları da artış gösteriyor.

Kredi kartıyla taksitli tatil planı

Araştırmada, yaz tatiline gideceğini beyan edenlerin yüzde 52’si kendi bütçesiyle tatilini finanse edeceğini belirtirken, yüzde 44’ü ise kredi kartına taksit ile tatile gideceğini belirtti. 

Tatile gideceğini beyan edenlerin yüzde 18’i kendi yazlık evinde kalacağını söyledi. Öte yandan yüzde 16’sı yakınlarına ilişkin yazlık konutta kalacağını kaydetti. 

Bu bilgiler ışığında tatile gideceğini beyan edenlerin yaklaşık üçte birinin fiyatlı konaklama sistemlerini tercih etmediği görüldü.

Yorum yapın